ทัวร์ประเทศสเปน

Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี แวะพักเปลี่ยนเครื่อง Day2 ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส - นั่งรถกระเช้าไฟฟ้า Funicular Montmartre – มหาวิหารซาเคร-เกอร์ บาซิลิก้า - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์–...

Scroll to Top