ญี่ปุ่น-ZGFUK-2309VZ ฟุกุโอกะ ยูฟุอิน ฮากาตะ ซากะ

5 Days

ทริปเที่ยวญี่ปุ่นฟุกุโอกะ ฟุกุโอกะ ยูฟุอิน ฮากาตะ ซากะ

Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ

นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน

Day 2 สนามบินฟุกโุอกะ – หมู่บ้านยูฟุอิน – บ่อทะเลเดือด – ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ

ออกเดินทางสู่ สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ810


สนามบินฟุกุโอกะ

เดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบของสนามบิน หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง “ฟุกุโอกะ” เมืองเล็กๆ ของแดนอาทิตย์อุทัย ใครได้ไปสัมผัสแล้วจะหลงใหลเสน่ห์ของเมืองนี้ที่แม้จะเต็มไปด้วยตึกสูงระฟ้าแต่ก็แฝงกลิ่นอายของวัฒนธรรมโบราณอันสงบเงียบ เมืองเล็กๆ แห่งนี้จึงมีทั้ง 2 อารมณ์ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์ของฟูกูโอกะ ซึ่งเลื่องชื่อจนได้รับการจัดอันดับของนิตยสาร ASIA Week ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในเอเชีย ขณะที่สหประชาชาติทำนายว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่มีอัตราการเติบโตสูงเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากลาสเวกัส


หมู่บ้านยูฟุอิน

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ หมู่บ้านยูฟุอิน เป็นต้นแบบของหมู่บ้าน OTOP ของประเทศญี่ปุ่น และเมืองนี้มีชื่อเสียง อีกอย่างในเรื่องของน้ำพุร้อน ภายในเมืองมีทะเลสาบ Lake Kinrin ทะเลสาบแห่งนี้ที่เป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่งดงามอีกแห่งหนึ่งของหมู่บ้านยูฟูอินหมู่บ้านยูฟูอินประกอบไปด้วยร้านค้าขายของพื้นเมือง ผักและผลไม้สด ของที่ระลึก Handmade น่ารักๆ มากมาย โดยตัวเมืองยุฟุอินนั้นตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติในหุบเขาสีเขียวอันงดงาม ปัจจุบันเมืองยุฟุอินได้กลายเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเยือน
บ่อน้ำพุร้อน (Jigoku Meguri)

นำท่านเดินทางสู่ บ่อน้ำพุร้อน (Jigoku Meguri) หรือ บ่อน้ำพุร้อนขุมนรกทั้งแปด เป็นบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติที่เกิดขึ้น ภายหลังจากการระเบิดของภูเขาไฟ ประกอบไปด้วยแร่ธาตุที่เข้มข้น เช่น กำมะถัน แร่เหล็ก โซเดียม คาร์บอเนต เรเดียม เป็นต้น และร้อนเกินกว่าจะลงไปอาบได้ แล้วบ่อทั้ง 8 บ่อ ก็ตั้งชื่อให้น่ากลัวตามลักษณะภายนอกที่เห็นกัน ท่านจะได้พบกับบ่อทะเลเดือด ยูมิ-จิโกกุ (Umi Jigoku) ซึ่งเป็น 1 ใน 8 บ่อน้ำพุร้อนชื่อดังของเมืองเบปปุ เป็นบ่อที่นักท่องเที่ยวนิยมไปชมมากที่สุดเพราะมีความสวยงามดูเป็นนรกน้อยกว่าแห่งอื่น ตั้งแต่ทางเข้าเราจะเห็นควันขาวพวยพุ่งแทรกก้อนหินใหญ่ขึ้นมาเสียงดังฟู่ๆๆ อยู่ตลอดเวลา เมื่อเดินเข้าไปใกล้ๆ จะรู้สึกได้ถึงความร้อนที่พุ่งขึ้นมาจากใต้ธรณียูมิ จิโกกุ

ก่อนที่จะเข้าไปชมบ่อทะเลเดือด สามารถแวะชม สระบัวก่อนได้ ซึ่งในสระมีใบบัวขนาดใหญ่มากจนเด็กตัวเล็กๆ สามารถลงไปนั่งได้ “ยูมิ จิโกกุ” เป็นบ่อน้ำร้อน สีฟ้าเหมือนน้ำทะเล ด้วยความลึก 150 เมตร กำเนิดขึ้นหลังจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อ 1,200 ปีก่อน มีส่วนประกอบของแร่โคบอลต์ ควันสีขาวพวยพุ่งขึ้นมารอบๆ บ่อตลอดเวลา อุณหภูมิของน้ำสูงถึง 98 องศาเซลเซียส สามารถต้มไข่ให้สุกได้ บ่อนี้แม้น้ำจะร้อนเกินกว่าจะลงไปแช่ได้ แต่ก็มีผงน้ำแร่ วางจำหน่ายในร้านขายของที่ระลึก ให้นำไปละลายน้ำอาบเองที่บ้านได้ สรรพคุณทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งและรักษาโรคผิวหนังได้ ก่อนออกมาอย่าลืมไปนั่งแช่เท้าในบ่อน้ำร้อนใต้ศาลา (ออนเซ็นเท้า) จะทำให้รู้สึกสบายเท้า และมีแรงเดินเที่ยวต่อไป ซึ่งให้บริการแก่นักท่องเที่ยวฟรี จะนั่งแช่นานเท่าใดก็ได้ *ไม่รวมค่าเข้าชมบ่อละ 400 เยน ต่อท่าน


ศาลเจ้าดาไซฟุ

นำท่านเดินไปยัง เมืองฟุกุโอกะ ชม “ศาลเจ้าดาไซฟุ” วัดชินโตเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดฟุกุโอกะ เป็นที่สถิตของเทพเจ้าแห่งความรู้ จึงมีนักเรียนนิสิต นักศึกษามากราบไหว้ขอพร เพื่อการศึกษาไม่เว้นแต่ละวันในฤดูใบไม้ผลิภายในวัดมีต้นบ๊วยนานาพันธ์มากกว่า 6,000 ต้นเจริญเติบโตอย่างหนาแน่นทั่วบริเวณวัด ให้บรรยากาศที่แสนรื่นรมย์และในบริเวณด้านหน้าศาลเจ้ามีรูปหล่อวัวเทพเจ้า นอนเฝ้าอยู่บนแท่นด้วยความเชื่อที่ว่า ถ้าลูบหัววัวแล้วจะมีปัญญาดีและมีสุขภาพแข็งแรง ใครต่อใครจึงพากันลูบหัววัวตัวนี้ด้วยความเอ็นดู
สินค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็นสินค้าพื้นเมืองที่ร้านค้ากว่า 100 ร้านบริเวณหน้าวัดรวมถึงร้านขนมขึ้นชื่ออย่าง “อูเมะกาเอะ โมจิ” ขนมหวานที่ทำจากถั่งแดงห่อแป้งข้าวเหนียวแล้วนำไปปิ้ง


Day 3 ศาลเจ้าคุชิดะ – ศาลเจ้ายูโทะคุอินาริ- ศาลเจ้าโออุโอะ – ดิวตี้ฟรี- กันดั้มพาร์ค อิออน


ช่วงเช้ามีบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ศาลเจ้าคุชิดะ

นำท่านเดินไปยัง ศาลเจ้าคุชิดะ คือศาลเจ้าเก่าแก่ประจำเมืองฟุกุโอกะ มีอายุมากกว่า 1,200 ปีแล้ว เรื่องที่ขอพรกันที่ศาลเจ้าคุชิดะแห่งนี้ คือเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจ และการค้าขาย


ศาลเจ้ายูโทะคุอินาริ

นำท่านไปยัง ศาลเจ้ายูโทะคุอินาริเป็นหนึ่งในสามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นและยังเป็นที่นิยมในการมา อธิษฐานขอพรในด้านของการประกอบธุรกิจ ด้านครอบครัว ด้านการประมงที่อุดมสมบูรณ์ ความปลอดภัยจากการจราจร และอื่น ๆ อีกมากมาย เทพเจ้าเหล่านี้โดยทั่วไปจะมีสัญลักษณ์บ่งบอกเป็นประตูโทริอิสีแดงหรือประตูชินโตที่เรียงรายเป็นทางยาวสีแดงหมายถึงความอบอุ่นในฤดูใบไม้ผลิที่เหมาะสำหรับการเก็บเกี่ยวผลผลิต ความหวังและการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ธรรมเนียมการอุทิศประตูโทริอิสีแดงว่ากันว่าเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในสมัยเอโดะ ซึ่งผู้มาขอพรใช้เป็นการแสดงความขอบคุณต่อการสมหวังดังปรารถนา


ศาลเจ้าโออุโอะ

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง ศาลเจ้าโออุโอะ ศาลเจ้าที่มีโทริออกลางน้ำ โทริอิกลางน้ำของศาลเจ้าโออุโอะที่ตั้งอยู่บริเวณน้ำตื้นของทะเลสาบในเมืองทาระ ซึ่งมีระยะต่างของระดับน้ำในช่วงน้ำขึ้นน้ำลงมากสุดถึง 6 เมตร ที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมเพราะสามารถชมทัศนียภาพที่แตกต่างกันจากการขึ้นลงของระดับน้ำ ในเดือนสิงหาคมจะมีการจัดงานเทศกาลโคมไฟยุกิโนะ ในงานจะประดับประดาโคมไฟกว่า 500 อันทำให้โทริอิดูงดงามราวภาพมายา และเสาโทริอินี้ยังเป็นสถานที่ยอดนิยมของคู่รัก ที่เชื่อกันว่าจะมีวามรักที่สุขสมหวัง เพราะมีตำนานเชื่อว่าเป็นสถานที่สิงสถิตของเทพเจ้าแห่งทะเล Ariake ที่เคยช่วยชีวิตชาวประมงไว้


ดิวตี้ฟรี

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าเครื่องสำอางค์ อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่ร้านค้าปลอดภาษีดิวตี้ฟรีซึ่งมีสินค้าให้บริการทุกท่านเลือกจับจ่ายใช้สอยในราคาถูกย่อมเยาว์อย่างมากมายโดยสินค้าบางประเภทจะไม่สามารถซื้อในเมืองอื่นของประเทศญี่ปุ่นได้จะเป็นสินค้าประจำเมืองเท่านั้น

กันดั้มพาร์ค

นำท่านไปต่อยัง กันดั้มพาร์ค หากใครที่เป็นสาวกกันดั้มแล้วนั้นไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง ถือได้ว่าเป็นสวรรค์ของคนคลั่งรักกันดั้ม ภายในศูนย์การค้า Mitsui Shopping Park LalaPort Fukuoka แบ่งออกเป็น 3 โซนด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น GUNDAM SIDE-F ที่จัดเต็มกันดั้มรุ่นต่าง ๆ แม้กระทั่งรุ่นลิมิเต็ดหายากไว้ให้ช้อปให้แบบจุก ๆ ตามมาด้วย VS PARK WITH G พื้นที่ที่เต็มไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับกันดั้มเน้น ๆ รวมทั้งยังมี Namco บริเวณที่เต็มไปด้วยตู้อาร์เคดพร้อมทั้งตู้เกมส์สุดพิเศษที่มีเฉพาะที่นี่ที่เดียว แล้วยังมีไฮไลท์เด็ดเป็นหุ่นกันดั้มยักษ์ตัวใหม่ล่าสุดสูงถึง 24.8 เมตรไว้ให้รัวรูปกัน


อิออน (AEON)

นำท่านช้อปปิ้ง ณ อิออน มอลล์ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของญี่ปุ่น มีสินค้ามากมายหลากหลายชนิดให้ท่านได้เลือกซื้อกัน ไม่ว่าจะเป็นโซนเครื่องสำอางค์ ของใช้เด็ก ของเล่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ยาสามัญประจำบ้านหรือแม้กระทั่งผลไม้สดๆจากไร่ของญี่ปุ่นก็มีจำหน่ายที่นี่ด้วยเช่นกัน พิเศษสุดกับร้าน100 เยน ทีทุกอย่างในร้านราคาเพียง 100 เยนเท่านั้น ซึ่งเป็นร้านยอดฮิตของคนญี่ปุ่นกันเลยทีเดียว


ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน
ที่พัก THE B, FUKUOKA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า


Day 4 เลือกอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเดินทางท่องเที่ยวในเมืองฟุกุโอกะโดยมีไกด์พาเที่ยว (ไม่รวมค่าเดินทาง) อิสระอาหารกลางวันและค่ำตามอัธยาศัย

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เสาโทริอิกลางน้ำ หินคู่รัก หรือ ซากุระอิ ฟุตะมิกะอุระ

นำท่านไปยัง “เสาโทริอิกลางน้ำ หินคู่รัก หรือ ซากุระอิ ฟุตะมิกะอุระ” ที่ได้รับการขนานนามให้เป็นหนึ่งใน 100 ชายหาดที่สวยที่สุดในประเทศ เนื่องจากมีทิวทัศน์ที่สวยงาม โดดเด่นด้วยเสาโทริอิสีเขาที่ตั้งอยู่ตรงหน้าหินคู่แต่งงานสองก้อน ซึ่งผูกติดกันด้วยเชือก กลายเป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้ชายหาดแห่งนี้มีชื่อเสียงขึ้นมา


วัดนันโซอิน

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังตลาดผลไม้เป็นตลาดของคนท้องถิ่นมีสินค้าพื้นเมืองให้เลือกซื้อมากมาย นำท่านชม วัดนันโซอิน เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปทองสำริดขนาดใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นหรืออาจจะของโลกเลยทีเดียว และยังมีรูปปั้นและพระพุทธรูปอื่นๆอีกเยอะมากๆในวัดนี้ แต่ที่ทำให้วัดนี้มีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือ วัดนี้เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางแสวงบุญที่ชื่อเสียงของเกาะคิวชู


โทสุ พรีเมียมเอาท์เล็ท

นำท่านอิสระช้อปปิ้ง โทสุ พรีเมี่ยมเอาท์เล็ท เอาท์เล็ทที่ใหญ่สุดในคิวชูได้ปรับปรุงรูปโฉมใหม่ด้วยการเพิ่มร้านค้าใหม่อีก 19 ร้าน มีทั้งร้านที่เพิ่งมาเปิดในเอาท์เล็ทในญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก 2 ร้าน และร้านที่มาเปิดเป็นครั้งแรกในคิวชูอีก 8 ร้าน ภายในเอาท์เล็ตมีทั้งแบรนด์ชั้นสูงจากต่างประเทศไปจนถึงแบรนด์กีฬาชื่อดัง และของใช้จิปาถะอีกมากมาย จะทำให้คุณรู้สึกราวกับเดินอยู่ท่ามกลางร้านค้าในบรรยากาศต่างประเทศ ที่คุณสามารถเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งได้ตลอดวัน


Tenjin Underground Shopping Mall

จากนั้นนำท่านไปยัง Tenjin Underground Shopping Mall อยู่ใต้ดินสถานี Tenjin ถือว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งใหญ่ที่มีร้านค้าให้เลือกช้อปกันอย่างจุใจกว่าร้อยร้าน แบ่งเป็นบล็อคๆ ตั้งเรียงรายซ้าย-ขวาตลอดทางเดินความยาวกว่า 600 เมตร บรรยากาศโดยรวมและบรรดาร้านรวงต่างๆ ตกแต่งร้านกันอย่างน่ารัก ดูดี มีกลิ่นอายสไตล์ยุโรปในยุคศตวรรษที่ 19 สินค้าส่วนใหญ่เป็นแบรนด์ท้องถิ่นที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเอง เหมาะกับวัยรุ่นและวัยทำงาน โดยเฉพาะเสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ


Day 5 สนามบินฟุกุโอกะ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ811 และเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ … พร้อมความประทับใจ

โปรไฟไหม้จาก Timetotrip

สถานที่ท่องเที่ยวดังๆ ราคาสบายกระเป๋า

8% Off
฿2,500 ฿2,300
Scroll to Top