ทัวร์สแกนดิเนเวีย 8 วัน 4 ประเทศ เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์

8 Days

โปรแกรม ยุโรปเบเนลักซ์ 8 วัน 5 คืน (EY) เยอรมัน-เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – โดฮา

17.30  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์แอร์เวย์แถว Q ประตู 8
20.55  ออกเดินทางสู่โดฮา โดยสายการบินการ์ต้าแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR833

วันที่ 2 โดฮา– โคเปนเฮเก้น –ลิตเติ้ลเมอร์เมด – น้ำพุเกฟิออน – พระราชวังอมาเลียนบอร์ก– ช้อปปิ้ง –เรือสำราญ DFDS(ห้องวิวทะเล) 

23.40  ถึงกรุงโดฮา เพื่อเปลี่ยนเครื่อง สู่ประเทศเดนมาร์ค
01.35   ออกเดินทางสู่ โคเปนเฮเก้น โดยเที่ยวบินที่ QR161
07.05  ถึงกรุงโคเปนเฮเก้น หลังจากผ่านวิธีการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีทางศุลกากรแล้ว เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองโคเปนเฮเก้น

เมืองโคเปนเฮเก้น (Copenhagen)

เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองโคเปนเฮเก้น ตั้งอยู่ระหว่างทะเลบอลติคและทะเลเหนือล้อ มรอบด้วยพื้นน้ำเกือบทั้งหมด ภูมิประเทศประกอบด้วยคาบสมุทร Jutland และเกาะต่างๆอีก 406 เกาะ

เงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด (Little Mermaid)

นำท่านถ่ายรูปคู่กับ “เงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์ เมด” Little Mermaid สัญลักษณ์ของเมือง

น้ำพุเกฟิออน

จากนั้นชม “น้ำพุเกฟิออน” ซึ่งเป็นผลงานแอนเดอร์ส บุนด์การ์ด สร้างให้เป็นสัญลักษณ์ ของเมืองในโอกาสครบรอบปี ที่ 50

พระราชวังอามาเลียนบอร์ก (Amalienborg) 

จากน้ันชมจตุรัส “พระราชวังอามาเลียนบอร์ก” Amalienborg Palace ที่ประทับในฤดูหนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

ย่านนูฮาวน์ (Nyhavn)

จากน้ันนำท่านสู่ “ย่านนูฮาวน์” Nyhavn หรือท่าเรือใหม่ ซึ่งเป็นท่าเรือเก่าที่มีการขุดคลองเชื่อมต่อกับทะเลและยังเป็นที่ตั้งของบ้านเรือนตั้งแต่ยุคคริสต์ศตวรรษที่ 17

ย่านถนนสตรอยเกท์ (Stroget Street)

นำท่านชม จัตุรัสซิตี้ฮอลล์ อาคารเทศบาลเมืองเก่า เขตย่านใจกลางเมืองพร้อมอิสระให้ท่านได้เดินเล่นหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย “ย่านถนนสตรอยเกท์”

เรือสำราญ DFDS

ได้เวลาเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อนำคณะลงเรือสำราญขนาดใหญ่ดีเอฟดีเอส DFDS ซึ่งสะดวกสบายด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกนานาชนิด เช่น ภัตตาคาร บาร์ไนต์คลับ และเพลิดเพลินกับการเลือกชมสินค้าปลอดภาษี ฯลฯ นำท่านล่องสู่ทะเลเหนือจรดมหาสมุทรแอตแลนติก ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชม “ออสโลฟยอร์ด” ส่วนหนึ่งของฟยอร์ดนอร์เวย์ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำแบบบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ด “Scandinavian Seafood” พร้อมเครื่องดื่มท่านละ 1 แก้ว ณ ภัตตาคารภายในเรือ ประทับใจกับอาหารทะเลสดจากมหาสมุทรแอตแลนติกและจากทะเลเหนือ ค่ำคืนนี้หาความสำราญและพักค้างคืนในเรือสำราญ DFDS
ที่พัก:  เรือ DFDS TOR LINE / พักห้องละ2 ท่าน(ห้องพักวิวทะเล Seaview)

วันที่ 3 ออสโล– สวนประติมากรรมวิกแลนด์ เดนิเล่นย่านเอเคอร์บรูค – ช้อปปิ้งที่แบรนด์เนมย่านถนนคาร์ลโจฮัน

เช้า : บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้องอาหารในเรือสำราญ

กรุงออสโล (Oslo)

เดินทางถึงท่าเรือกรุงออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์

ลานกระโดดสกี้ ฮอลเมนโคลเลน (HOLMENKOLLEN)

นำท่านชมวิวบริเวณลานกระโดดสกีโฮเมนคอเลน (HOLMENKOLLEN) ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ แข่งขันกระโดดสกีที่มีชื่อเสียงที่สุดของนอร์เวย์ ชมสวนประติมากรรมวิกแลนด์ ท่านจะตื่นตาตื่นใจในผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอร์เวย์ชื่อกุสตาฟ วิกเกแลนด์ ที่ใช้เวลา 40 ปี ในการแกะรูปสลักหินแกรนิตและทองแดงให้คนรุ่นหลังได้เห็นวัฎจักร ในหนึ่งชีวิตของมนุษย์ตรงใจกลางของอุทยานเป็นที่ตั้งของรูปแกะสลักชิ้นโบว์แดงของท่านชื่อ”โมโนลิท” (สูง 17 เมตร) แกะจากหินสลักแกรนิตเพียงแท่งเดียว

เที่ยง : บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ย่านเอเคอร์บรูค (Aker Brygge)

จากนั้นนำท่านชมวิวทิวทัศน์ย่านเอเคอร์บรูค (Aker Brygge) ย่านช้อปปิ้งข้างท่าเรือเป็นที่นิยมแห่งหนึ่งของนักท่องเที่ยวและที่ตั้งของศาลาว่าการ (Town Hall) แนวอาร์ตเดคโคสถาปัตยกรรมที่ดูทันสมัย ประดับไปด้วยน้ำพุ สวน และ ประติมากรรมเติมแต่งให้ดูกลมกลืนกันเป็น The Nobel Peace Centre สถานที่ๆ มีการจัดแสดงเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติและไกลออกไปคือโรงโอเปร่า ที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ด้วยแนวคิดสถาปัตยกรรมร่วมสมัย

ย่านคาร์ลโจฮัน สตรีท (KARL JOHAN STREET)

นำท่านช้อปปิ้งที่ย่านคาร์ลโจฮัน สตรีท (KARL JOHAN STREET) เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่เลื่องชื่อของเมืองออสโล สินค้าของฝากที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวคือ สินค้าแฟชั่น , เครื่องครัวและของที่ระลึก เป็นต้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก : SCANDIC HOTEL, OSLO หรือระดับใกล้เคียง

วันที่ 4 ออสโล– คาร์ลสตัท –เออเรบรู– สต๊อคโฮล์ม

เช้า : บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

คาร์ลสตัท (KARLSTAD)

นำท่านเดินทางสู่เมือง “คาร์ลสตัท” (KARLSTAD) (200 ก.ม.) คาร์ลสตัดเป็นเมืองสวยงามเล็กๆ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเดลต้าที่ยาวที่สุดในสวีเดนที่ไหลลงสู่ทะเลสาบวาเน่นที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศอดีตศูนยก์ลางทางการค้าของชาวไวกิ้งมาตั้งแต่ 1,000 ปีก่อนคริสตกาล สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1584 โดยดยุค ชาร์ล ซึ่งต่อมาคือกษัตริย์ชาร์ลที่ 9 แห่งราชวงศ์สวีดิช ชื่อเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค์ชมโบสถ์ใหญ่ของเมือง สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1730 ชมจัตุรัสใจกลางเมือง

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เออเรบลู (Orebro)

นำท่านเดินทางสู่เมือง “เออเรบลู” Orebro (109 ก.ม.) เมืองที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศสวีเดน ชมเมืองเออเรอะบรู ในอดีตเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางการค้าและยังถือว่าเป็นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีความเก่าแก่มากแห่งหนึ่งของประเทศสวีเดนอีกด้วย บันทึกภาพความงดงามของปราสาทเออเรบรู (Orebro Castle) ปราสาทป้อมปราการยุคกลางที่มีอายุเก่าแก่มากกว่า 700 ปี ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆ บนแม่น้ำสวาร์ตาน “Svartan River” สร้างขึ้นคร้ังแรกในช่วงรัชสมัยของราชวงศ์วาซา (Royal Family Vasa)

กรุงสต๊อกโฮลม์ (Stockholm)

จากนั้นเดินทางสู่กรุงสต๊อกโฮลม์ นำท่านชมกรุงสต๊อกโฮลม์ Stockholm เมืองหลวงของประเทศสวีเดน

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก : Quality Hotel Globe Hotel หรือระดับใกล้เคียง

วันที่ 5 สต็อคโฮล์ม – ชมเมือง – ชมศาลาว่าการ – ชมเมืองเก่าล่องเรือสำราญ ไวกิ้ง ไลน์ VIKING LINE (ห้องพักวิวทะเล)

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

กรุงสต๊อกโฮลม์ (Stockholm)

นำท่านชมเมืองสต๊อกโฮล์ม ที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกจนได้รับการขนานนามว่า “ความงามบนผิวน้ำ ”Beauty on Water หรือ “ราชินีแห่งทะเลบอลติค

ซิตี้ฮอลล์ (City Hall Stockholm)

นำท่านเก็บภาพบริเวณ “ซิตี้ฮอลล์” City Hall หรือศาลาว่าการเมืองซึ่งใช้เวลาสร้างถึง 12 ปีออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และมุงหลังคาด้วยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกปี จะมีพิธีมอบรางวัล “โนเบล” Nobel Prize ที่ “ซิตี้ฮอลล์”

เมืองเก่า (Gamla Stan) และชมพระราชวังหลวง

นำท่านชมความสวยงามของเมืองเก่า (Gamla Stan) เก็บภาพความยิ่งใหญ่ของพระราชวังหลวง (Stockholm Palace) ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นพระราชวังที่งดงามที่สุดในบรรดาพระราชวังทั้งหมดของสแกนดิเนเวีย สร้างในสไตล์แบบบาโรคในปี ค.ศ.1754 ชมเมืองเก่าของสต็อกโฮล์มสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ไม่ว่าจะเป็นอาคารรัฐสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุ้น ตลอดจนกลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์บ้านเรือน 

สิ่งปลูกสร้างที่นี่มีความสวยงามในรูปแบบงานสถาปัตยกรรมแบบสวีเดน ซึ่งปัจจุบันยังคงรักษาสภาพเก่าแก่ไว้เป็นอย่างดี ทั้งหมดนี้ล้วนมีมาตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งเมืองสต็อกโฮล์ม นอกจากนี้ยังมีตรอกซอกซอยมากมายให้นักท่องเที่ยวได้เดินชมวิวทิวทัศน์เก็บภาพสวยๆ

และเพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้งสินค้าที่สวยงามมีรสนิยม ทั้งสินค้าแฟชั่น และของที่ ระลึกที่สำคัญริมสองข้างทางยังเต็มไปด้วยร้านอาหารและร้านกาแฟรสเลิศ

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

อิสระช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้า NK

มีเวลาอิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ “ห้างสรรพสินค้ำเอ็นเค” NK ซึ่งเป็น “ห้างที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเหนือ” หรือย่าน Walking Street Drottninggatan อันทันสมัย เต็มไปด้วยร้านค้าแบนด์เนมจากทั่วยุโรป ยี่ห้อต่างๆ มากมาย รวมทั้งของที่ระลึกพื้นเมืองและนาฬิกาจากประเทศสวิส

ไวกิ้ง ไลน์ (Viking Line)

นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อเดินทางเปลี่ยนบรรยากาศโดยเรือสำราญขนาดมหึมา “ไวกิ้ง ไลน์” Viking Line ซึ่งเป็นเรือสมุทรขนาดใหญ่ที่สุดของสแกนดิเนเวียล่อง ผ่านทะเลบอลติก เพลิดเพลินกับความสนุกสนานมากมายในเรือ อาทิ ภัตตาคาร, ร้านอาหาร, บาร์, ไนต์คลับ, ดิสโก้เธค, ศูนย์สันทนาการสำหรับครอบครัวร้านค้าปลอดภาษี และเสี่ยงโชคในคาสิโนและชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของหมู่เกาะแก่งหิน ท่าเรือ และบ้านไม้สมัยศตวรรษที่ 19 ระหว่างสองเมืองหลวงมหาเสน่ห์แห่งนี้

20.00 : เรือไวกิ้ง ไลน์ออกเดินทางสู่เมืองตูรกุประเทศฟินแลนด์
ค่ำ : บริการอาหารมื้อค่ำ แบบบุฟเฟ่ต์ อาหารทะเลเมนูพิเศษ “สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ด Scadinavian Seafood” ณ ภัตตาคารภายในเรือ ประทับใจอาหารจากทะเลเหนือและทะเลบอลติก ทดลองชิมไข่ปลาคาร์เวียและปลาแซลมอนแบบต่างๆ พร้อมทั้งชิมไวน์เลิศรส เพลิดเพลินกับความหรูหราที่ไม่ธรรมดาในคืนพิเศษนี้
ที่พัก : บนเรือสำราญไวกิ้ง ไลน์ : VIKING LINE พักห้องละ 2 ท่าน (SEA VIEW CABIN)

วันที่ 6 เฮลซิงกิ – ชมเมือง – โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ–อิสระช้อปปิ้ง

06.00 :  เรือเข้าเทียบฝั่ง “เมืองตูรกุ” เมืองหลวงเก่าของประเทศฟินแลนด์
เช้า บริการอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารในเรือสำราญ

เมืองเฮลซิงกิ (helsinki)

นำท่านเดินทางเข้าสู่กรุงเฮลซิงกิเมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์ จากนั้นนำท่านชมกรุงเฮลซิงกินครหลวงของประเทศฟินแลนด์ ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางขนบธรรมเนียม ชมรอบกรุง “เฮลซิงกิ” ซึ่งมีสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างสวีดิชและรัสเซีย เจ้าของสมญานาม“ธิดาสาวแห่งทะเลบอลติก”

โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ

เข้าชม “โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ” Temppeliaukio Church ที่สร้างขึ้นโดย การขุดเจาะในซอกหินแกรนิตขนาดมหึมา หากท่านได้เห็นภาพถ่ายทางอากาศ โบสถ์หินแห่งนี้จะมีรูปร่างคล้ายจานบิน โบสถ์ออกแบบโดยสองพี่น้องตัวโมและติโม ในปี ค.ศ.1969

วิหารอุสเปนสกี้ Uspensky

ชม “วิหารอุสเปนสกี้” Uspensky ของศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอดอกซ์ที่งดงามด้วยลักษณะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย

จัตุรัสรัฐสภา Senate Square

จากนั้นพาชม “จัตุรัสรัฐสภา” Senate Square ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์และมหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอรัน

อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ Sibelius

ชม “อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ”Sibelius คีตกวีเอกชาวฟินน์ผู้แต่งเพลงฟินแลนเดียที่สวนสาธารณะเวลล

ตลาดนัดริมทะเล Market Square

นำท่านชม “ตลาดนัดริมทะเล” Market Square ที่มีชื่อเสียงนอกจากจะเป็นตลาดย่านใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว แหล่งขายปลานานาชนิด อาหารผลไม้และดอกไม้แล้ว ยังเป็นที่ตั้งสถานที่สำคัญ อาทิ ทำเนียบประธานาธิบดี, ศาลากลางและโบสถ์

เอสปลานาดิ Esplanadi 

ชมย่านถนน “เอสปลานาดิ” Esplanadi ที่สองข้างทางเต็มไปด้วยอาคารสไตล์ฟินนิชผสมสวีดิช เรียงรายไปด้วยสินค้าดีไซน์ชื่อดัง ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยในย่านถนนคนเดิน หรือห้างสรรพสินค้าชื่อดังที่เต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์
เนมราคาพิเศษ

ค่ำ : อิสระอาหารมื้อค่ำ เพื่อความสะดวกในช้อปปิ้ง
พักที่ : SCANDIC HOTEL, HELSINKI หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่ 7 เฮลซิงกิ – ปอร์วู– เดินทางกลับ

เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

ปอร์วู (Porvoo)

หลังอาหารเดินทางสู่ เมือง “ปอร์วู” (Porvoo) เมืองโบราณที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อเกือบ 800 ปีที่แล้ว เป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับสองในฟินแลนด์และหลักฐานประวัติศาสตร์อันยาวนานยังคงปรากฏให้เห็นและสัมผัสได้เมื่อเดินไปตามถนนที่มีเสน่ห์เมืองนี้ทำหน้าที่เป็นทั้งบ้านและแรงบันดาลใจสำหรับศิลปินชาวฟินแลนด์มากมายเป็นเวลาหลายศตวรรษ ชมบ้านสีแดงริมชายฝั่งที่ทาสีแดงเพื่อเป็นเกียรติแก่การมาถึงของกุสตาฟที่ 3 กษัตริย์แห่งสวีเดน ในอดีตปอร์วูเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญและบ้านริมชายฝั่งเคยถูกใช้เพื่อเก็บสินค้าและผลิตผล เช่น อาหารแปลกใหม่จากดินแดนห่างไกล

17.40 : ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์โดยสายการบินกาตาร์ เที่ยวบินที่ QR302
23.30 : ถึงสนามบินโดฮา นำท่านเปลี่ยนเครื่องเดินทางสู่กรุงเทพฯ

วันที่ 8 โดฮา – สนามบินสุวรรณภูมิ

02.20 : เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบินกาตาร์ เที่ยวบินที่ QR836
13.10 : เดินทางถึงถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

โปรไฟไหม้จาก Timetotrip

สถานที่ท่องเที่ยวดังๆ ราคาสบายกระเป๋า

8% Off
฿2,500 ฿2,300
Scroll to Top