มหัศจรรย์…คำชะโนด ถ้ำนาคา ถ้ำนาคี จังหวัดอุดรธานี 3 วัน 2 คืน

3 Days

มหัศจรรย์…คำชะโนด ถ้ำนาคา ถ้ำนาคี จังหวัดอุดรธานี 3 วัน 2 คืน

วันที่ 1 กรุงเทพฯ • อุดรธานี • ถ้ำนาคี • บึงกาฬ

04.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
06.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมือง สู่จังหวัดอุดรธานีด้วยเที่ยวบิน DD300 (ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง)

*** หมายเหตุ เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นเป็นตั๋วกรุ๊ปทัวร์ระบบสุ่มที่นั่ง (Random) ไม่สามารถล็อกที่นั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกันและไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบินได้ในคณะ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน ***

07.05 น. เดินทางถึง สนามบินอุดรธานี รับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางด้วยรถตู้ วีไอพี

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

ถ้ำนาคี

นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำนาคี ของดีคู่ ถ้ำนาคา สำหรับ “ถ้ำนาคี”ตั้งอยู่ทางฝั่ง อ.บ้านแพง จ.นครพนม เป็นแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจเชื่อมโยงความเชื่อในเรื่องพญานาคกับถ้ำนาคา ถ้ำนาคี มีลักษณะเป็นเพิงหินขนาดใหญ่และมีลวดลายของเกล็ดพญานาคบนพื้นผิวของหิน (คล้ายถ้ำนาคา) มีก้อนหินใหญ่ลักษณะเหมือนหินหัวงูอยู่ไม่ไกลกัน

อีกทั้งหากเดินทางต่อไปอีกราวครึ่งกิโลเมตรก็จะมีจุดชมวิว“ผานาคี” เป็นจุดชมวิวแม่น้ำโขงทั้งงดงามอีกด้วย สำหรับถ้ำนาคี ไข่พญานาค เศียรพญานาค เป็นจุดท่องเที่ยวที่อยู่ในเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติสายใหม่ ภูลังกาเหนือหรือเส้นทางสายธรรม – สายพญานาค (ระยะทางประมาณ 12 กม.) ในเส้นทางจะมีจุดน่าสนใจต่างๆ ให้เที่ยวชม ได้แก่ น้ำตกตาดโพธิ์ – ถ้ำนาคี – วังนาคี-ผานาคี – หินสาลึคึ – ลานธรรม(หัวภู) – หินพญาศรีสัตตนาคราช – ไข่พญานาค – หินโลมา (วาฬ) – เจดีย์กอง
ข้าวศรีบุญเนาว์ และเศียรพญานาค (องค์ที่ 9) ที่เพิ่งค้นพบใหม่ล่าสุด

เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้ว เดินทางเข้าสู่ จ.บึงกาฬ

ผานาคี

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
ที่พัก : โรงแรมระดับ 3 ดาวจังหวัดบึงกาฬ หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ จุดชมวิวหินสามวาฬ • ถ้ำนาคา • ศาลปู่อือลือนาคราช

หินสามวาฬ

04.30 น. พาทุกท่านชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ “หินสามวาฬ” ณ ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ที่นี่โดดเด่นด้วยภูเขาหินทราย หน้าผา ถ้ำ กลุ่มหินรูปทรงต่าง ๆ และผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ (เปลื่ยนยานพาหนะเป็นรถของอาสาป่าไม้ภูสิงห์ )

ชม หินสามวาฬ ชมพระอาทิตย์ตกที่หิน หินสามวาฬโดยมีลักษณะเป็นภูเขาหินทรงมน ทอดตัวยาวเรียงกัน 3 ก้อน มองจากทางอากาศจะเห็นคล้ายเป็นวาฬพ่อแม่ ลูก ว่ายน้ำด้วยกัน จากนั้นอิสระให้ท่านถ่ายภาพแห่งความประทับใจ ชมพระอาทิตย์ขึ้นตามอัธยาศัย

เช้า : บริการอาหารเช้าแบบท้องถิ่น (ข้าวจี่+หมูปิ้ง)

ถ้ำนาคาหรือถ้ำพญานาค

เดินทางสู่ ถ้ำนาคาหรือถ้ำพญานาค ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูลังกา อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ถ้ำนาคามีหินและผนังถ้ำดูคล้ายพญนาค ที่มีรูปทรงคล้ายพญานาคหรืองูขนาดใหญ่นอนขดตัว โดยมีส่วนสำคัญ ๆ ทั้งส่วนหัว ลำตัว และเกล็ดพญานาค (ตามจินตนาการและความเชื่อของชาวบ้าน) ตามตำนานเรื่องเล่าเชื่อมโยงกับความเชื่อของถ้ำแห่งนี้ว่า ถ้ำนาคาคือพญานาคหรืองูยักษ์ที่ถูกสาปให้กลายเป็นหิน

*** ข้อแนะนำในการเที่ยวถ้ำนาคา ***
– รองเท้า ควรเป็นรองเท้าที่ใส่เดิน ไม่ควรเป็นรองเท้าคัตชูหรือส้นสูง
– เตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนขึ้น 
– การแต่งกายควรแต่งกายให้มิดชิด สุภาพ
– ปลอกแขน ถุงมือ สามารถหาซื้อที่อุทยานได้
– กระเป๋า ควรเป็นเป้สะพายหลังเนื่องจากเราต้องใส่ขวดน้ำ ขนม และของอื่นๆ ที่จำเป็น
– ยาดม ยาหม่อง เป็นสิ่งที่จำเป็น ควรมีติดตัวไว้
– สามารถติดเสื้อผ้าไปด้วยได้ มีบริการห้องอาบน้ำให้ด้วย

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

ศาลปู่อือลือนาคราช

แวะขอพรศาลปู่อือลือนาคราช ตำนานปู่อือลือที่ข้องเกี่ยวกับบึงโขงหลงนั้น เชื่อว่าเกิดจากการล่มเมืองของพญานาค ซึ่งเกิดจากความรักที่ไม่สมหวังระหว่างพญานาคกับมนุษย์ ทำให้เมืองที่เจริญรุ่งเรื่องล่มสลาย บริเวณแห่งนี้เดิมเป็นที่ตั้งเมืองชื่อรัตพานคร พญานาคผู้ถูกสาบแห่งบึงโขงหลง

ล่องเรือบึงโขงหลง

นำท่าน ล่องเรือบึงโขงหลง ไหว้ขอพรปู่อือลือ วังปู่เจ้าอือลือนาคราช ณ เกาะดอนโพธิ์

ค่ำ : รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
ที่พัก : โรงแรมระดับ 3 ดาวจังหวัดบึงกาฬ หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 บึงกาฬ • คำชะโนด • อุดรธานี

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร

วังนาคินทร์ คำชะโนด

นำท่านเดินทางกลับสู่ จ.อุดรธานี นำทุกท่านชมดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์วังนาคินทร์ คำชะโนด ที่นี่เป็นป่าที่มีลักษณะเหมือนเกาะกลางน้ำในอ่างเก็บน้ำกุดขาม เต็มไปด้วยต้นชะโนด ป่าคำชะโนดเป็นสถานที่ๆ ปรากฏในตำนานพื้นบ้าน เชื่อว่าเป็นที่สิงสถิตของพญานาค เจ้าปู่ศรีสุทโธ เจ้าย่าศรีประทุมมา ภายในป่าชะโนดมีบ่อน้ำอยู่ตรงกลางเกาะเรียกว่าบ่อคำชะโนด เป็นน้ำใต้ดินที่พุ่งไหลซึมตลอดเวลา ให้ท่านได้กราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเจริญรุ่งเรื่องและบังเกิดโชคลาภวาสนา

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารวีทีแหนมเนือง จ.อุดรธานี

ทานอาหารกลางวัน + แวะซื้อของฝาก

ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากขึ้นชื่อของจังหวัดอุดรธานี ไม่ว่าจะเป็น แหนมเนือง กระยอทอด กระยอสด หมูยอ เมี่ยงพันหอม กุ้งพันอ้อย และอื่น ๆ อีกมากมาย ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านออกเดินสู่สนามบินอุดรธานี
19.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์เที่ยวบินที่ DD319
20.30 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

โปรไฟไหม้จาก Timetotrip

สถานที่ท่องเที่ยวดังๆ ราคาสบายกระเป๋า

8% Off
฿2,500 ฿2,300
Scroll to Top