แพ็คเกจระนอง ลองแล้วจะรัก 4 วัน 3 คืน เกาะพยาม

4 Days

แพ็คเกจระนอง ลองแล้วจะรัก 4 วัน 3 คืน เกาะพยาม

วันที่ 1 ดอนเมือง – ระนอง – เกาะพยาม

09.00 น. เช็คอินด้วยตัวท่านเอง ณ สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคารภายในประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเซียเช็คอินท์รับบอร์ดดิ้ง
*** ไม่รวมโหลดสัมภาระ กระเป๋าสัมภาระ ถือขึ้นเครื่องท่านละ 7 กิโลกรัม ***
*กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายังจุดนัดหมาย เนื่องจากรถออกเดินทางตามเวลาหากท่าน มาไม่ทันเวลานัดหมาย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

11.05 น. ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติดอนเมือง สู่ สนามบินจังหวัดระนอง โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ FD3140

12.25 น. เดินทางถึง สนามบินระนอง หลังคณะรับสัมภาระ และพร้อมเพรียงแล้ว ทุกท่านออกประตูทางออก พบเจ้าหน้าที่ ………. รอต้อนรับท่าน นำท่านขึ้นรถสองแถวไม้

เที่ยง : อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

เกาะพยาม

14.30 น. มุ่งหน้าสู่เกาะพยาม โดยเรือ Speed Boat พร้อม Sightseeing ระหว่างเรือวิ่ง ผ่านป่าชายเลนขนาดใหญ่ เกาะช้าง และใช้เวลาเพียง 35-40 นาที ถึงเกาะพยาม (รอบเรืออาจมีการเปลี่ยนแปลง) 

ค่ำ : โรงแรมที่พัก Check In. ณ NITIPORN RESORT พักผ่อนตามอัธยาศัย

ที่พัก : จากพาท่านเดินจากท่าเรือสู่โรงแรมที่พัก Check In. และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 เกาะพยาม – เที่ยวรอบเกาะ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

วัดเกาะพยาม

09.00 น. จากนั้นขึ้นรถสามล้อนำเที่ยวรอบเกาะ.. เราเริ่มต้นเวียนรอบเกาะจากซ้าย-ไปขวา เมืองเล็กๆ น่ารักๆ บาร์เล็กๆ ภัตตาคารราคาไม่แพงเต็มไปด้วยฝรั่งผู้รักธรรมชาติ ผ่านหมู่บ้านประมง เรือหางยาว ขายปลาสดๆ ริมหาด ผ่านโรงไฟฟ้าผลิตกระแสไฟสำหรับเกาะ และถึงริมหาดของ วัดเกาะพยาม นมัสการพ่อตาหินขาว อุโบสถกลางน้ำ…เดินทอดสะพานออกสู่ทะเล และถึงอุโบสถ นมัสการพระประธาน กลางทะเล

เขาทะลุ

จากนั้นพาท่านเลียบหาดตัดลัดเลาะเข้าสู่สวนมะม่วงหิมพานท์และผลไม้อื่นๆบรรยากาศร่มเย็นสู่ “เขาทะลุ” สัญลักษณ์ของเกาะพยาม ลักษณะจะคล้ายกับซุ้มประตูหินเกาะไข่ ตะรุเตา …ชมหินแปลก หรือหินทะลุเป็นรูปหัวใจ (Triple Heart Strange stones) เป็นลักษณะที่ Free From ไร้รูปทรง…แวะตรงบาร์ไม้กลายเป็น Signature สำคัญ สำหรับเกาะพยาม โดยเหตุที่มีรูปแบบการตกแต่งที่ไม่เหมือนใครและไม่เคยมีใครเหมือน

จุดชมนกเงือก

…แวะ “จุดชมนกเงือก” เป็นนกสงวนหาดูยากมาก และหากที่ไหนมีให้ดู นกเงือกจะเป็นนกที่หวาดระแวง เห็นคนเป็นบินหนีแต่ไม่ใช่ตรงจุดนี้ แหล่งชมนกเงือกที่ท่านสามารถเข้าไปดูนกเงือกใกล้ ๆ จนแทบจะจับตัวได้มีฝูงนกเงือกบินสลับเปลี่ยนกันมา เกาะกิ่งไม้ใกล้ ๆ เยอะแยะมากมาย

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร แบบเซ็ท สำหรับ 2-4 ท่าน หลังอาหารให้ท่าน…..พักผ่อนตามอัธยาศัย

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

Rolling on the Bearch

– พักผ่อนบนหาดหน้ารีสอร์ท ยาวมาก ๆ ขาวมากๆ ทรายสวย “Rolling on the Beach.”
– อาบน้ำในสระว่ายน้ำสวยริมหาด..

Blue Sky Resort

– ท่านสามารถเนไปนั่งเล่นชิลล์ๆ ที่ “Blue Sky Resort.” สั่งเครื่องดื่ม ของว่างได้ตามอัธยาศัย

มื้อค่ำ : รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่ 3 เกาะพยาม-จวนเจ้าเมืองระนอง-พระราชวังรัตนรังสรรค์-วัดหาดส้มแป้น-บ่อน้ำร้อนสวนสาธารณะรักษะวาริน

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

เที่ยวเมืองระนอง

10.00/10.30 น. ออกเดินทางโดย Speed Boat มุ่งหน้าสู่ท่าเรือเทศบาลปากน้ำระนอง (รอบเรืออาจมีการเปลี่ยนแปลง) ถึงท่าเรือจากนั้นพาท่านเปลี่ยนบรรยากาศ ให้ท่านได้สัมผัสเมืองที่ได้ชื่อว่า “ฝนแปด แดดสี่” นั่งรถสองแถวไม้ชมเมืองระนอง

จวนเจ้าเมืองระนอง

พาท่านแวะชม จวนเจ้าเมืองระนอง เป็นจวนของเจ้าเมืองระนองคนแรก คือ พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี หรือท่านคอซูเจียงสร้างในสมัยพระยาดำรงสุจริตมหิศร ภักดี ผู้สร้างคือพระยาดำรงสุจริตมหิศรภัคดี บุตรชายคนที่สองของท่านคอซู้เจียง จวนเจ้าเมืองสร้างด้วยอิฐสอปูนสดแบบจีน โครงบนทำด้วย ไม้หลังคามุงกระเบื้องตั้งอยู่ภายในไม่ไกลจากประตูทางเข้ามากนัก

และเมื่อสร้างจวนเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าเมืองเห็นว่าบริเวณตรงที่สร้างนั้นไม่เหมาะสมที่จะพักอาศัย เหตุเพราะว่าตั้งอยู่ใกล้กับประตูทางเข้ามากเกินไป จึงใช้เรือนหลังนี้เป็นเรือนรับรอง ส่วนจวนเจ้าเมืองหลังใหม่ที่สร้างขึ้น เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยนั้น อยู่ลึกเข้าไปด้านหลัง เป็นอาคารเชื่อมต่อกัน 3 หลัง คงเหลือเพียงพื้นและเสา

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

พระราชวังรัตนรังสรรค์

นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังรัตนรังสรรค์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดระนอง ซึ่งถูกสร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2433 โดย “พระยารัตนเศรษฐี” (คอมซิมก๊อง) เจ้าเมืองระนองในขณะนั้น สร้างด้วยไม้แก่น สวยงาม และเป็นสถานที่ที่ในหลวงรัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จไปทอดพระเนตรเห็นความงดงาม จึงพระราชทานนามว่าพระราชวังรัตนรังสรรค์ ให้เป็นเกียรติยศแก่เมืองระนอง

วัดหาดส้มแป้น

ออกเดินทางสู่ วัดหาดส้มแป้น เข้าไหว้ขอพรรูปเหมือนพ่อท่านคล้าย พระภิกษุที่ประชาชนในภาคใต้ให้ความเคารพนับถือมาก และมรณภาพที่วัดนี้

บ่อน้ำร้อนสวนสาธารณะรักษะวาริน

จากนั้นนำท่านเที่ยวชม บ่อน้ำร้อนสวนสาธารณะรักษะวาริน เป็นบ่อน้ำร้อนซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินี้มีอยู่ 3 บ่อ คือ บ่อพ่อ บ่อแม่ และบ่อลูก ทั้ง 3 บ่อ มีอุณหภูมิสูงประมาณ 65 องศาเซลเซียส

น้ำพุร้อนแห่งนี้ได้รับการวิเคราะห์จากกรมวิทยา ศาสตร์บริการว่าประกอบด้วยแร่ธาตุ ที่สำคัญ และเป็นแหล่งเดียวในประเทศไทยที่ไม่มีสารกำมะถันเจือปนอยู่เลยจึงทำให้ไม่มีกลิ่นของกำมะถันและมีความบริสุทธิ์สามารถดื่มได้จากแหล่งกำเนิดโดยไม่ต้องผ่านการกลั่นกรองใดๆ ทั้งสิ้น

ซึ่งมีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลก นอกจากนี้ยังถือเป็นน้ำบริสุทธิ์ จึงเป็นแหล่งหนึ่ง ที่นำไปผ่าน พิธีพุทธาภิเษกทำน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อใช้เป็นน้ำพระพุทธมนต์ในพระราชพิธีฉลองพระชนมพรรษาครบ 5 รอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภายในบริเวณบ่อน้ำร้อนมีบริการอาบน้ำแร่บำบัดรักษาสุขภาพผ่อนคลาย ความเมื่อยล้า ด้วยการบำบัดจากน้ำแร่ รวมถึงบริการแช่เท้าฟรีเพื่อผ่อนคลาย นอกจากนี้บริเวณใกล้บ่อน้ำร้อนได้จัดเป็นสวนสาธารณะ “รักษะวาริน” มีศาลาที่พักและห้องอาบน้ำร้อนไว้บริการด้วย

มื้อค่ำ : รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่ 4 เมืองระนอง- สนามบินระนอง-สนามบินดอนเมือง

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

07.30 น. ออกเดินทางโดย Speed Boat มุ่งหน้าสู่ท่าเรือเทศบาลปากน้ำระนอง (รอบเรืออาจมีการเปลี่ยนแปลง)
ถึงท่าเรือจากนั้นพาท่านเปลี่ยนบรรยากาศ ให้ท่านได้สัมผัสเมืองที่ได้ชื่อว่า “ฝนแปด แดดสี่” นั่งรถสองแถวไม้ชมเมืองระนอง
10.00 น. นำคณะเดินทางสู่สนามบินระนอง เช็คอินท์เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์พร้อมโหลดสัมภาระ
12.55 น. ออกเดินทางจาก สนามบินระนอง สู่สนามบินนานาชาติดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3141
14.10 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินนานาชาติดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

โปรไฟไหม้จาก Timetotrip

สถานที่ท่องเที่ยวดังๆ ราคาสบายกระเป๋า

8% Off
฿2,500 ฿2,300
Scroll to Top