GO เบตง ชมทะเลหมอก สกายวอล์ค อัยเยอร์เวง 3 วัน 2 คืน

GO เบตง ชมทะเลหมอก สกายวอล์ค อัยเยอร์เวง 3 วัน 2 คืน

วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง – สนามบินหาดใหญ่ -ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว – จุดชมวิวสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลาง – ป้ายโอเคเบตง – ตู้ไปรษณีย์สูง – ใหญ่ที่สุดในโลก -อุโมงค์มงคลฤทธิ์ – หอนาฬิกาเมืองเบตง

04.00น.    คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกเรื่องบัตรโดยสารที่นั่งและเช็คสัมภาระก่อนเดินทาง ***ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบินและสายการบิน ***

06.20น.    เดินทางสู่หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยเครื่องบิน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์
*** ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนสายการบินเป็นสายการบินไทยแอร์เอเชีย หรือสายการบินนกแอร์ ในกรณีที่มีการยกเลิกเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงเวลาเดินทางของเที่ยวบิน หรือจำนวนที่นั่งไม่เพียงพอ ที่ส่งผลกระทบต่อรายการท่องเที่ยว ***

07.25น.   เดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

ออกเดินทางสู่ จ.ปัตตานี ระหว่างทางแวะเสริมสิริมงคล ณ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เจ้าของตำนานสุดคลาสสิกของปัตตานี โดยมีเรื่องเล่าว่าลิ้มกอเหนี่ยวเดินทางมาตามพี่ชายกลับไปดูแลแม่ที่บ้านเกิด แต่พี่ชายไม่กลับไป ลิ้มกอเหนี่ยวจึงผูกคอตายใต้ต้นมะม่วงหิมะพานต์ โดยภายในศาลมีความเชื่อกันว่าเราสามารถยืมเงินเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวเป็นขวัญถุงได้ เมื่อค้าขายได้กำไรงอกเงยให้นำเงินมาคืนเป็น 2 เท่า ของที่ได้ยืมเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวไป

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)

สะพานข้ามอ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลาง

เดินทางสู่ อ.เบตง จังหวัดที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทย ระหว่างทางแวะถ่ายรูป ที่จุดชมวิว สะพานข้ามอ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลางเส้นทางสู่อำเภอเบตง ซึ่งสะพานนี้สร้างขึ้นเพื่อย่นระยะทางกว่า 15 กิโลเมตร เดิมถนนที่ใช้จะเป็นเส้นทางระหว่างภูเขาที่มีความคดเคี้ยว ทำให้การสัญจรเป็นด้วยความล่าช้าและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ทำให้ทางราชการต้องดำเนินการสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 410 สายยะลา-เบตง ขึ้น โดยประหยัดเวลาการเดินทางได้ประมาณ 30 นาที

ค่ำ : รับประทานอาหารค่า (มื้อที่ 2)

ป้ายโอเคเบตง

เดินทางสู่ อำเภอเบตง แวะบันทึกภาพเป็นที่ระลึก ที่ ป้ายโอเคเบตง จุดเช็คอินแรกที่คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวก่อนเข้าสู่ “เมืองในหมอก ดอกไม้งาม ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน” ซึ่งตั้งอยู่ทางเข้าตัวเมืองเบตง เส้นทางสาย 410 ถนนสายหลักในการเข้า-ออกตัวเมืองเบตงขึ้น โดยประหยัดเวลาการเดินทางได้ประมาณ 30 นาที

ตู้ไปรษณีย์สูง – ใหญ่ที่สุดในโลก

นำท่านถ่ายภาพกับ ตู้ไปรษณีย์สูง-ใหญ่ที่สุดในโลก ตู้ไปรษณีย์แห่งนี้ ตั้งอยู่ ณ มุมถนนสุขยางค์ บริเวณสี่แยกหอนาฬิกาตั้งแต่ปี 2467 ในอดีตการติดต่อสื่อสารระหว่างอำเภอเบตงกับอำเภออื่น ๆ เป็นไปด้วยความยากลำบาก การติดต่อสื่อสารด้วยจดหมาย เป็นการติดต่อสื่อสารที่สะดวกที่สุด นายสงวน จิระจินดา นายกเทศมนตรีอำเภอเบตง ในขณะนั้นเคยเป็นนายไปรษณีย์มาก่อน จึงได้จัดสร้างตู้ไปรษณีย์นี้ไว้ เพื่อเป็นสัญลักษณ์การติดต่อสื่อสารของอำเภอเบตง และยังได้ติดตั้งวิทยุกระจายเสียงไว้ในส่วนบนของตู้ เพื่อให้ประชาชนได้รับฟังข่าวสารจากทางราชการด้วยและปัจจุบันตู้ไปรษณีย์ใบนี้ ก็ยังใช้งานอยู่พร้อมบริการรับจดหมายเหมือนตู้ไปรษณีย์ทั่ว ๆ ไป

อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์

สมควรแก่เวลา นำท่านชมแสงสียามค่ำคืนของ อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ เป็นอุโมงค์ถนนที่ลอดผ่านภูเขา เชื่อมชุมชนเมืองกับปริมณฑลของเบตง มีระยะทางยาว 273 เมตร ที่แห่งนี้เป็นจุดสตาร์ทของเส้นทางวิ่งโครงการ “ก้าวคนละก้าว” ของทีมพี่ตูนบอดี้สแลม

หอนาฬิกาเมืองเบตง

หลังจากนั้น นำท่านชม หอนาฬิกาเมืองเบตง สิ่งก่อสร้างคู่บ้านคู่เมืองเบตง เสน่ห์ที่คู่หอนาฬิกาคือ นกนางแอ่นนับพันตัวที่เกาะสายไฟบริเวณหอนาฬิกา ซึ่งมีจำนวนมากช่วงเดือนกันยายนถึงมีนาคม นกนางแอ่นเหล่านี้บินหนีความหนาวเย็นมาจากไซบีเรีย และชาวเบตงมีเรื่องเล่าว่าหากท่านโดนมูลของนกนางแอ่นตกใส่ในบริเวณนี้ ไม่นานท่านจะต้องกลับมาเยือนเมืองเบตงอีกแน่นอน

ที่พัก : นำท่านเข้าสู่ที่พัก Grand Mandarin Betong Hotel ระดับ 4 ดาวหรือ เทียบเท่า

วันที่ 2 สกายวอล์คชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง – วัดพุทธาธิวาส – วัดกวนอิม – ป้ายใต้สุดสยาม  – สนามบินเบตง – ร้านของฝากเมืองเบตง – ร้านวุ้นดำ (เฉาก๊วยก.ม.4) – สวนหมื่นบุปผา – อุโมงค์ปิยะมิตร – บ่อน้าพุร้อน – ศาลาประชาคม)

เขาไมโครเวฟ ชมทะเลหมอก

04.00น. เตรียมตัวออกเดินทางชมทะเหมอก
04.45น. ออกเดินทางสู่เขาไมโครเวฟ (ความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,038 ฟุต) อยู่ห่างจากตัวเมืองเบตง 32 กิโลเมตร เพื่อชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง

สกายวอล์คอัยเยอร์เวง 

ขึ้นสู่จุดชมวิวสกายวอล์คอัยเยอร์เวง (Skywalk@Aiyerweng) ไฮไลท์สำหรับการชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ระเบียงทางเดินที่ยื่นออกจากฐานมีความยาวรวม 63 เมตร ส่วนปลายระเบียงเป็นพื้นกระจกใสมองทะลุไปได้ถึงพื้นเบื้องล่าง สามารถชมบรรยากาศดวงอาทิตย์ขึ้น ท่ามกลางสายหมอกอันงดงามราวกับอยู่บนสรวงสวรรค์ ได้แบบรอบทิศทาง 360 องศา รวมค่ารถท้องถิ่นขึ้นจุดชมวิว และค่าถุงผ้าสวมรองเท้าเดินบนสกายวอล์ค (เปลี่ยนใช้รถบริการของชุมชนอัยเยอร์เวงขึ้นสกายวอล์ค รถสองแถวท้องถิ่น และต่อรถมอเตอร์ไซต์ท้องถิ่น)

เช้า : รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3)

วัดพุทธาธิวาส

วัดพุทธาธิวาส ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขา สักการะพระธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ เป็นเจดีย์สีทองทรงศรีวิชัยประยุกต์ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ กราบพระพุทธธรรมกายมงคลฯ พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีวิหารหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดอีกด้วย

วัดโพธิสัตโตเจ้าแม่กวนอิมเบตง

นำท่านสู่ วัดโพธิสัตโตเจ้าแม่กวนอิมเบตง หรือวัดกวนอิมตั้งอยู่บริเวณเนินเขาของสวนสุดสยาม วัดแห่งนี้เป็นที่ตั้งของศาลเจ้าซึ่งเป็นที่ประดิษฐานขององค์เทพสำคัญๆหลายองค์ อาทิ เจ้าแม่กวนอิม ท่านแป๊ะกง ท่านกวงกง เจ้าแม่จิวหวังเหย่ ยี่หวังต้าตี้ หวาโถ่วเซียนซื่อ ขงจื้อ เป็นต้น มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและมาเลเซียเลื่อมใสศรัทธาเดินทางมาสักการะขอพรเป็นจำนวนมาก ส่วนมากจะขอพพรด้านการมีบุตรและโชคลาภ

เหยียบแผ่นดินใต้สุดสยาม

เหยียบแผ่นดินใต้สุดสยามชายแดนไทย-มาเลเซีย ถ่ายรูปที่ป้าย “ใต้สุดสยาม” และรูปแผนที่ประเทศไทยสีทองสลักบนหินอ่อน

สนามบินเบตง

นำท่านถ่ายรูปด้านนอกสนามบินเบตง สนามบินแห่งใหม่ลำดับที่ 29 ของกรมท่าอากาศยาน แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของอำเภอเบตง สถาปัตยกรรมของอาคารที่งดงาม เพราะอาคารบางส่วนถูกออกแบบด้วยไม้ไผ่ สะท้อนเอกลักษณ์ท้องถิ่น เนื่องจากคำว่า “เบตง” หรือ “บือตง” เป็นภาษาถิ่นมลายู ซึ่งแปลว่า “ไม้ไผ่

ร้านของฝากเมืองเบตง

แวะ ร้านของฝากเมืองเบตง (ชิมชาเห็ดหลินจือธรรมชาติและซุปต้าลิหวังตุ๋นไก่) มอบประกาศนียบัตร “100 โค้ง 1,000 เลี้ยว” และชมร้านอินเตอร์รังนก การคัดรังนก เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง และทานรังนกตุ๋นโสม (ท่านต้องเป็นผู้ชำระเงินเอง)

ร้านวุ้นดำ กม.4

นำท่านสู่ ร้านวุ้นดำ กม.4 ต้นตำหรับอร่อยระดับตำนาน พิเศษ…เสิร์ฟเฉาก๊วยท่านละ 1 ถ้วย เฉาก๊วยใช้วิธีทำแบบดั้งเดิม ต้มเคี่ยวหญ้าเฉาก๊วยด้วยเตาฟืน ซึ่งจะทำให้มีกลิ่นหอมและมากไปด้วยสรรพคุณทางยา ให้ท่านได้อิสระซื้อเป็นของฝาก

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)

อุโมงค์ปิยะมิตร

ย้อนรอยประวัติศาสตร์ อุโมงค์ปิยะมิตร อดีตฐานที่มั่นของพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาผู้เชี่ยวชาญในการรบรูปแบบจรยุทธ์ เป็นที่หลบเร้นการโจมตีทางอากาศ อุโมงค์มีความยาว 1 กิโลเมตร ใช้เวลาขุด 3 เดือน โดยแรงงาน 50 คนหมุนเวียนกันขุด ดั้งเดิมมีทางเข้าออก 9 ทาง กระจายตัวอยู่ทั่วภูเขา ภายในอุโมงค์มีศูนย์บัญชาการ ห้องพยาบาล ห้องส่งสัญญาณวิทยุ ห้องใต้ดินเก็บเสบียงและเอกสารสำคัญ ห้องพักผ่อน ภายนอกมีลานฝึกซ้อมกลยุทธ์และทำกิจกรรมต่างๆ ป้อมยาม ห้องครัวไร้ควัน ห้องฮันนิมูนวิวาห์ห้าดาว ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ ต้นไม้พันปีใกล้ ปากทางเข้าอุโมงค์

สวนหมื่นบุปผา

สวนหมื่นบุปผา โอบล้อมดอกไม้เมืองหนาวหนึ่งเดียวของภาคใต้อุณหภูมิ 13–32 C ตลอดปี ชมดอกไม้นานาชนิดปลูกตามฤดูกาล

บ่อน้ำร้อนเบตง

เดินทางไป บ่อน้ำร้อนเบตง บ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ มากมาย โดยอุณหภูมิของน้ำนั้นอยู่ที่ประมาณ 80 องศาเซลเซียส และบริเวณที่น้ำเดือดนี้สามารถต้มไข่ไก่ได้จนสุกภายใน 7 นาทีเท่านั้น ท่านสามารถนั่งขอบสระแช่เท้าจะรู้สึกผ่อนคลาย (นุ่งขาสั้น)

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 5)
ที่พัก : นำท่านเข้าสู่ที่พัก Grand Mandarin Betong Hotel ระดับ 4 ดาวหรือ เทียบเท่า

วันที่ 3 สะพานแขวนแตปูซู-วัดช้างให้ – มัสยิดกลางสงขลา – ตลาดกิมหยง – สนามบินหาดใหญ่ – ดอนเมือง

เช้า : รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6) ห้องอาหารของโรงแรม

สะพานแขวนแตปูซู 

เดินทางต่อไปยัง สะพานแขวนแตปูซู แวะถ่ายรูปกับสะพานไม้ สะพานแขวนแห่งนี้ใช้งานมาหลายสิบปี วัตถุประสงค์หลักที่สร้างขึ้นนั้น ในอดีตชาวบ้านใช้ขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร เช่น ผลไม้ ยางพารา และใช้สัญจรของชาวสวนในพื้นที่ ตัวสะพานมีความกว้าง 1.8 เมตร ยาว 100 เมตร

วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณาราม)

นำท่านเดินทางสู่ วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณาราม) วัดเก่าแก่อายุกว่า 300 ปี กราบสักการะพระรูปหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดแห่งนี้ รวมทั้งเดินชมบริเวณวัด และเช่าวัตถุบูชา อันศักด์สิทธิ์ ด้านหน้าของวัดเป็นสถูปบรรจุอัฐิของหลวงปู่ทวด ซึ่งผู้คนมากราบไหว้บูชาขอพรและอธิษฐานขอความช่วยเหลืออยู่เนืองนิตย์

มัสยิดกลางสงขลา

นำท่านเดินทางสู่ มัสยิดกลางสงขลา หรือชื่อเต็มว่า มัสยิดกลางดิย์นุลอิสลาม ตั้งอยู่ที่ ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ศาสนสถานของพี่น้องชาวมุสลิม ที่เป็นที่รู้จักกันอย่างดีของชาวสงขลา และนักท่องเที่ยว เพราะมีลักษณะสถาปัตยกรรมที่สวยสง่างดงาม โดยด้านหน้าจะมีสระน้ำทอดยาวราว 200 เมตร ทำให้มัสยิดนี้ดูคล้ายกับทัชมาฮาลที่อินเดียจนได้ขนานนามว่าเป็น ทัชมาฮาลเมืองไทย

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7)

ตลาดกิมหยง

จากนั้นช้อปปิ้ง ตลาดกิมหยง ศูนย์รวมสินค้าหลากหลาย เช่น ขนมขบเขี้ยว ผลไม้สด เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ลูกหยี น้ำหอม เครื่องสำอาง ช้อคโกแลต เป็นต้น

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่
*** ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบินและสายการบิน ***

นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์

*** ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนสายการบินเป็นสายการบินไทยแอร์เอเชีย หรือสายการบินนกแอร์ ในกรณีที่มีการยกเลิกเที่ยวบิน,การเปลี่ยนแปลงเวลาเดินทางของเที่ยวบิน หรือจำนวนที่นั่งไม่เพียงพอ ที่ส่งผลกระทบต่อรายการท่องเที่ยว***

20.45น.   เดินทางกลับถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

โปรไฟไหม้จาก Timetotrip

สถานที่ท่องเที่ยวดังๆ ราคาสบายกระเป๋า

8% Off
฿2,500 ฿2,300
Scroll to Top